To wydarzenie zmieni Twój sposób myślenia o nauczaniu i uczeniu się!
Dołącz do uczestników Konfrencji Neurodydaktycznej»
22.03.2024 r.
Certyfikowana
V Ogólnopolska Konferencja Neurodydaktyczna
 

Neuroedukacja w środowisku,
w którym każdy uczy się inaczej

Jak wspierać uczniów w przygotowaniach do sprawdzianów i egzaminów z wykorzystaniem technik neurodydaktycznych oraz nowych technologii

 
#konferencjaneurodydaktyczna
Konferencja online + 7 dni dostępu do nagrania Event 9.00-16.00 | Warsztaty 16.30-21.00
Do rozpoczęcia konferencji pozostało:
 

UNIKATOWA FORMUŁA KONGRESU

Podczas konferencji w formule NEURO CASE STUDY pokażemy, jak nowe technologie w tym dostęp do narzędzi AI, wpływa na proces nauczania, rozwój mózgu i układu nerwowego uczniów. Zaprezentujemy skuteczne strategie uczenia się, które ułatwią Państwu przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów w roku 2024 r. Pokażemy, jak dopasować proces nauczania do różnorodnych potrzeb uczniów zarówno neurotypowych, jak i neuronietypowych. Przeanalizujemy neuroanatomię agresji w praktyce szkolnej, czyli problem związany z doświadczeniem przemocy, który ma bezpośredni wpływ na wyniki w nauce i zdrowie psychiczne uczniów.

Podczas tegorocznej edycji!

 
 
Oferta specjalna dla uczestników

– prezentacja poradnika „Nastolatki na zakręcie”

4 ścieżki tematyczne

+ 2 warsztaty do wyboru!

Premiera Neurodziennika Junior

– wyjątkowego dziennika wspierającego rozwój mózgu uczniów w wieku 7-15 lat

E-book: Ocenianie kształtujące

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli – ponad 70 stron

Sesje Q&A

i CASE STUDY w każdej części

TOP TEMATY

 
Nowe technologie w edukacji
- jak stworzyć przyjazne warunki rozwojowe dla uczniów z SPE? Wsparcie dzieci z ADHD, dysleksją oraz dyskalkulią podczas procesu nauczania i życia w szkolnej społeczności.
Neuroanatomia agresji
– przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej
Efektywne przygotowanie do egzaminu z wykorzystaniem technik neurodydaktycznych
Neuroedukacja włączająca
– dostosowania procesu edukacyjnego do różnorodnych potrzeb uczniów w klasie
 

Prelegenci Poznaj naszych ekspertów

 
 
Magdalena
Bigaj
Twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna.
Więcej
Michalina
Ignaciuk
Pedagog, terapeuta pedagogiczny i diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku.
Więcej
Olga
Woj
Neurodydaktyczka, trenerka kadry pedagogicznej.
Więcej
Marek
Grzywna
Nauczyciel i dyrektor szkoły policealnej TEB Edukacja z Torunia.
Więcej
Joanna
Flis
Psycholożka o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, pedgagożka resocjalizacyjna, pedagożka prewencji patologii społecznej, psychopedagożka.
Więcej

Program Konferencji 22 marca 2024 r.

9:00 - 16:00

 
PANEL 1
 1,5 h

Czy sztuczna inteligencja wpływa na rozwój mózgu nastolatka?

Jak świadomie wykorzystać nowe technologie w procesie edukacji?
Magdalena Bigaj Twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa.
W tej części skupimy się na analizie wpływu intensywnego korzystania z technologii, w tym sztucznej inteligencji, na rozwój mózgu młodzieży. Uczestnicy poznają strategie, które pozwalają na świadome wykorzystanie technologii w procesie edukacji dziecka z uwzględnieniem kluczowych zagrożeń. Ponadto dowiedzą się, w jakim stopniu wprowadzać do swojej codziennej pracy nowe technologie, w tym narzędzia wykorzystujące AI, aby proces nauczania był efektywny i zgodny z zasadami neurodydaktyki.
 • NEURO NEWS: Neurobiologia i rozwój mózgu w okresie adolescencji - przegląd kluczowych aspektów rozwoju mózgu w okresie dorastania oraz czynniki wpływające na ten proces.
 • NEURO NEWS: Jak nowe technologie wpływają na rozwój nastolatka? Jaki wpływ mogą mieć na proces nauczania i zapamiętywania? - analiza najnowszych badań naukowych dotyczących wpływu nowych technologii na rozwój mózgu i układ nerwowy.
 • NEURO CASE STUDY: Budowanie zdrowych nawyków technologicznych - odpowiedzialne korzystanie z technologii, czyli wskazówki i strategie dla nauczycieli w zakresie promowania świadomego i odpowiedzialnego używania technologii przez nastolatków.
 • NEURO CASE STUDY: Top 3 strategie kształtowania kompetencji cyfrowych w szkole – edukacja medialna jako kluczowa umiejętność dzieci i młodzieży. Jak zachować równowagę pomiędzy tradycyjnymi metodami nauczania przyjaznym rozwojowi mózgu, a technikami wykorzystującymi nowe technologie?
 • TOOLBOX Otrzymasz e-book: Miejsce sztucznej inteligencji w szkole
PANEL 2
 1,5 h

Uczeń neurotypowy i nieneurotypowy w szkole

– jak dostosować proces nauczania do środowiska ucznia?
Michalina Ignaciuk Pedagog, terapeuta pedagogiczny i diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku.
Podczas wykładu skupimy się na tworzeniu inkluzywnego środowiska edukacyjnego, uwzględniając różnorodne style i potrzeby uczniów. Omawiamy różnorodne metody pracy, kluczowe dla skutecznego nauczania dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Poruszymy także temat elastycznego systemu wsparcia uczniów, uwzględniając różne style uczenia i tempo przyswajania wiedzy. Odpowiemy na pytanie, jak dostosować metody pracy w klasie do uczniów nieneurotypowych, takich jak osoby z autyzmem, ADHD i dysleksją.
 • NEURO LEX: Różnorodne formy i metody pracy jako klucz do efektywnego sposobu nauczania dzieci o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Podstawy prawne.
 • NEURO CASE STUDY: W jaki sposób stworzyć elastyczny system wsparcia uczniów z uwzględnieniem różnych sposobów uczenia się oraz tempa przyswajania wiedzy? Rola rodziców i nauczycieli.
 • NEURO CASE STUDY: Jak dostosować metody pracy w klasie, do której należą uczniowie nieneurotypowi, w tym ze spektrum autyzmu, ADHD oraz z dysleksją?
 • NEURO CASE STUDY: Jak stworzyć przyjazne środowisko uczenia się i oceniania dostosowana do różnorodnych potrzeb uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
 • NEURO CASE STUDY: Racjonalne dostosowania w praktyce pedagogicznej.
 • TOOLBOX  Otrzymasz e-book: Alternatywne spojrzenie na zaburzenia
PANEL 3
 1,5 h

Najnowsze odkrycia z zakresu neurodydaktyki

– wykorzystanie mnemotechnik podczas przygotowań do egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego
Olga Woj Neurodydaktyczka, trenerka kadry pedagogicznej i autorka szkoleń.
Podczas wykładu skoncentrujemy się na skutecznych strategiach uczenia się i zapamiętywania informacji, które mogą być zastosowane w przygotowaniach do egzaminów ósmoklasisty i matury. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać najnowsze odkrycia z zakresu neurodydaktyki w praktyce nauczania, aby zwiększyć skuteczność nauki przed ważnymi egzaminami. Panel pokaże konkretne techniki i narzędzia, które pozwalają na optymalne wykorzystanie potencjału mózgu w procesie przyswajania i utrwalania wiedzy. Zaprezentujemy praktyczne wskazówki i narzędzia, które wspierają uczniów w skutecznym przygotowaniu się do egzaminów. Pokażemy skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, dzięki którym uczeń otrzyma umiejętność radzenia sobie z silnymi i trudnymi emocjami.
 • NEURO NEWS: Jak efektywnie się uczyć? - omówienie technik uczenia się przyjaznych dla funkcjonowania mózgu, które można zastosować podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty oraz matury.
 • NEURO NEWS: Strategie zapamiętywania - prezentacja konkretnych technik, które wspierają zapamiętywanie i późniejsze przywoływanie informacji podczas egzaminów.
 • NEURO CASE STUDY: Redukcja stresu i kontrola emocji podczas egzaminów - omówienie metod radzenia sobie z stresem podczas egzaminu ósmoklasisty oraz matury, dzięki którym uczeń będzie potrafił zapanować nad trudnymi emocjami w sytuacjach stresowych.
 • NEURO CASE STUDY: Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania strategii uczenia do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, z uwzględnieniem preferencji i predyspozycji.
 • TOOLBOX  Otrzymasz e-book: Jak przygotować mózg do pracy
PANEL 4
 1,5 h

Neuroanatomia agresji

- wpływ przemocy na proces uczenia się i zdrowie psychiczne ucznia
Joanna Flis Psycholożka o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, pedgagożka resocjalizacyjna, pedagożka prewencji patologii społecznej, psychopedagożka.
Podczas prelekcji skupimy się na badaniach neurobiologicznych dotyczących mechanizmów związanych z agresją oraz reakcjami neurologicznymi zarówno agresora, jak i ofiary. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi odkryciami w dziedzinie neurobiologii agresji, które skupiają się na obszarach mózgu odpowiedzialnych za kontrolę impulsów, emocji i reakcji na stres. Podczas panelu, omówione zostaną także strategie prewencyjne, które mogą być stosowane w pracy z uczniami - agresorem, ofiarą oraz obserwatorami.
 • NEURO NEWS: Podłoże neurobiologiczne agresji - jakie obszary w mózgu i procesy neurobiologicznych są odpowiedzialne za zachowania agresywne? Jak doświadczenie przemocy wpływa na zdrowie psychiczne oraz proces edukacyjny?
 • NEURO NEWS: Agresor i ofiara - perspektywa neuroanatomiczna. Analiza różnic w funkcjonowaniu mózgu u jednostek przejawiających agresję oraz osób będących jej celem.
 • NEURO CASE STUDY: Skuteczne strategie prewencyjne - przedstawienie programów i działań, które opierają się na wiedzy neurobiologicznej oraz neuropsychologicznej i mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia agresji wśród dzieci i młodzieży.
 • NEURO CASE STUDY: Wsparcie emocjonalne i społeczne jako klucz do redukcji agresji - rola środowiska szkolnego i społeczności w zapobieganiu agresji oraz wsparciu ofiar i agresorów.
 • TOOLBOX Otrzymasz e-book: Uczeń doświadczony przemocą domową

Program warsztatów pokonferencyjnych 22 marca 2024 r.

16:30 - 21:00

 
Marek Grzywna
Nauczyciel i dyrektor szkoły policealnej TEB Edukacja z Torunia.
WARSZTAT PRACY NR 1
 16:30-18:30

Miejsce sztucznej inteligencji w edukacji - TOP 7 aplikacji i narzędzi do wykorzystania podczas przygotowań do sprawdzianów i egzaminów

Podczas 2-godzinnego warsztatu skupimy się na praktycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie nauczania i uczenia się. Uczestnicy zostaną zapoznani z aplikacjami i narzędziami, które wykorzystują AI w edukacji. Podczas warsztatu zaprezentujemy konkretne narzędzia, które pozwolą na wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu stworzenia bardziej spersonalizowanego i efektywnego procesu nauczania.

 • Omówienie fundamentalnych koncepcji i potencjalnych zastosowań sztucznej inteligencji w procesie nauczania - jakie korzyści może przynieść AI dla nauczycieli i uczniów?
 • Praktyczne zastosowanie TOP 7 aplikacji i narzędzi AI w klasie, które wykorzystują sztuczną inteligencję w celu personalizacji procesu nauczania, analizy postępów uczniów i dostarczania spersonalizowanych materiałów.
 • NEURO CASE STUDY: Pomysły na konkretne ćwiczenia z wykorzystaniem prezentowanych aplikacji i narzędzi AI.
 • Wskazówki na efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji do codziennej pracy nauczyciela - jak zintegrować narzędzia AI i proces dydaktyczny przyjazny rozwojowi mózgu nastolatka?
 
menu_book Otrzymasz narzędzie: e-book „Sztuczna inteligencja w szkole”
Olga Woj
Neurodydaktyczka, trenerka kadry pedagogicznej i autorka szkoleń.
WARSZTAT PRACY NR 2
 19:00-21:00

MindMapping - jak zacząć tworzyć kreatywne i skuteczne materiały edukacyjne oraz notatki niezbędne podczas przygotowań do sprawdzianów i egzaminów

Podczas 2-godzinnego warsztatu skupimy się na technice MindMappingu. Dowiemy się m.in. jak tworzyć efektywne mapy myśli oraz jak wprowadzić tę metodę do swojej codziennej pracy z uczniami. Podczas warsztatu zostaną omówione strategie tworzenia kreatywnych i efektywnych materiałów edukacyjnych oraz notatek z wykorzystaniem MindMappingu. Warsztat dostarczy konkretnych narzędzi i umiejętności, które pozwolą na tworzenie bardziej zrozumiałych, uporządkowanych i atrakcyjnych materiałów edukacyjnych oraz notatek.

 • MindMapping krok po kroku - szczegółowe omówienie procesu tworzenia notatek i materiałów edukacyjnych przy wykorzystaniu metody tworzenia map myśli.
 • NEURO CASE STUDY: Praktyczne ćwiczenia, czyli wspólne tworzenie map myśli na konkretnych przykładach.
 • Wykorzystanie metody MindMappingu w codziennej pracy nauczyciela, dzięki którym stworzysz efektywne materiały dydaktyczne oraz nauczysz uczniów tworzyć skuteczne i czytelne notatki z lekcji.
 
menu_book Otrzymasz narzędzie: e-book „Rozwijanie kompetencji przyszłości”

Kto powinien wziąć udział?

 
 

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli na wszystkich etapach nauczania szkolnego, wychowawców, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów szkolnych. Zapraszamy również wszystkie osoby zawodowo związane ze szkolnictwem, poszukujące ciekawych rozwiązań i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami – czeka na Was wiele inspiracji do natychmiastowego wdrożenia w klasie.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca sprzedaży pozostało:
 

Pula biletów jest ograniczona

Konferencja online
 • Udział w Konferencji online + 7 dniowy dostęp do nagrania
   
  zł brutto
 
Konferencja online + warsztat
 • Udział w Konferencji + 7 dniowy dostęp do nagrania
 • Udział w specjalistycznych warsztatach
   
  zł brutto
 

Masz już bilet na Konferencję,
ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!
PREZENT!
 
E-book Ocenianie kształtujące. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli – ponad 70 stron, z których dowiesz się jak zwiększyć efektywność kształcenia swoich uczniów oraz wspierać ich rozwój
 

Ta pozycja książkowa sprawi, że na ocenianie swoich uczniów spojrzysz zupełnie inaczej!

Stawianie ocen jest w rzeczywistości sztuką. Jak ocenić, by nie skrzywdzić? By potraktować każdego sprawiedliwie, biorąc pod uwagę jego słabe i mocne strony? W jaki sposób budować wśród uczniów atmosferę, która sprzyja nauce? Co zrobić, by uczeń potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę, którą nabył w szkolnej ławce?

Dzięki publikacji otrzymasz propozycje metod i technik takich jak np. Światła, Patyczki, Białe tablice, Niedokończone zdania. Nauczysz się widzieć zasoby ucznia oraz wspierać jego indywidualny rozwój i osiągnięcia, a przede wszystkim zaczniesz wspierać uczniów w procesie ich kształcenia. A to z kolei wpłynie na poprawę efektów w edukacji.

* Materiał otrzymasz do 14 dni po wydarzeniu.

Patronat

 

Partnerzy

 

Zobacz zaproszenie od naszych prelegentów!

O tym będziemy mówić

 
 • W jaki sposób korzystać z potencjału AI w codziennej pracy nauczyciela, by skrócić czas przygotowywania materiałów i sprawdzianów dla uczniów?
 • Jak przy pomocy narzędzi neurodydaktycznych dostosować proces nauczania do potrzeb wszystkich uczniów w klasie, m.in. dzieci w spektrum autyzmu oraz uczniów z ADHD lub dysleksją?
 • Jak wykorzystać techniki neurodydaktyczne podczas przygotowań uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, by osiągnąć jak najlepsze wyniki?
 • W jaki sposób działa mózg ucznia doświadczonego przemocą? Jakie zmiany w mózgu zachodzą u ucznia przejawiającego zachowania agresywne i jakie mogą mieć wpływ na dalszy proces edukacji?
STREFA KONKURSÓW Z NAGRODAMI!
Podczas trwania konferencji do wygrania atrakcyjne pomoce dydaktyczne przydatne w codziennej pracy, m.in.:
 
1 x BON
 

na dostęp do kursu online „Uczeń doświadczający lęku i traumy – skuteczne metody udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i techniki pracy w obszarach problemowych”

2 x KSIĄŻKA
 

„Strefa napięć” Marka Kaczmarzyka z autografem!

3 x BON
 

na pakiet 15 pobrań e-booków z księgarni edukacyjno-terapeutycznej Literka.pl

Raport z badań na temat stresu i kryzysu psychicznego u dzieci
 
Jakich emocji doświadczasz najczęściej w związku ze szkołą i procesem uczenia się?
 
Źródło: Raport na zlecenie Akademii Nauki, 2019
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli na wszystkich etapach nauczania szkolnego, wychowawców, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów szkolnych. Zapraszamy również wszystkie osoby zawodowo związane ze szkolnictwem, poszukujące ciekawych rozwiązań i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami – czeka na Was wiele inspiracji do natychmiastowego wdrożenia w klasie.

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!

 
Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.
Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi: Charaktery, Małe Charaktery, Głos Pedagogiczny, Psychologia w Praktyce, Matematyka, Życie Szkoły.
 

Co o Konferencji mówią osoby z branżyOto kilka opinii na temat ostatniego wydarzenia

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WSPÓŁPRACA I REKLAMA

Adrianna Białas

wyślij email
tel. kom.: 570 559 716

Certyfikowana Ogólnopolska
Konferencja Neurodydaktyczna

Konferencja Neurodydaktyczna to ogólnopolskie wydarzenie online dla nauczycieli przedmiotowych, wychowawców, pedagogów, dyrektorów oraz wszystkich osób pracujących z młodzieżą. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję eksplorować różnorodne aspekty wpływu sztucznej inteligencji na rozwój młodych umysłów oraz omówić innowacyjne strategie wykorzystania AI w procesie kształcenia. Ponadto, konferencja poświęcona będzie systemowi oceniania i alternatywnym formom sprawdzania wiedzy, które pozwalają na uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, tworząc bardziej sprawiedliwe i dostosowane do różnorodności grupy dydaktycznej podejście.
Temat wykorzystania technik neurodydaktycznych w przygotowaniach do egzaminów ósmoklasisty oraz matury będzie stanowił kolejny ważny punkt programu, prezentując praktyczne narzędzia wspierające skuteczne nauki przed istotnymi egzaminami. Kolejnym tematem będą zagadnienia neuroanatomii agresji, w których uczestnicy będą mieli okazję zanurzyć się w tajniki funkcjonowania mózgu w kontekście zachowań agresywnych oraz poszukać sposobów na prewencję i skuteczne wsparcie osób dotkniętych tym problemem.
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
@ Copyright 2023 Forum Media Polska