Prelegenci.
Agnieszka M. Barwicka
Pedagog, terapeuta, trener w zakresie metod i technik nauczania-uczenia się.
Doktorantka w Zakładzie Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w myśleniu wizualnym i tworzeniu innowacyjnych projektów. W 2010 r. została uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku w Polsce przyznawanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Laureatka projektu „Własność=Jasność”, dzięki któremu odbyła staż w Wydziale Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe związane są z innowacyjnymi strategiami nauczania-uczenia się, rozwiązywaniem sytuacji problemowych oraz relacjami międzyludzkimi. Jest wieloletnim wychowawcą klasy integracyjnej, trenerem oraz nauczycielem akademickim. Łączy naukę z biznesem. Właścicielka firmy szkoleniowej dla nauczycieli www.magroup.pl.
Anita Plumińska-Mieloch
dyrektor zespołu szkół w Luboniu, historyk, autor i współautor podręczników i zeszytów ćwiczeń
Wprowadziła innowacje z zakresu kreowania przestrzeni edukacyjnej, wykorzystania neurodydaktyki w nauczaniu, rozwijania talentów uczniów, opiekun ponad stu laureatów konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich.
Ewa Radanowicz
Trener, przywódca adaptacyjny w projektach rozwojowych szkół i przedszkoli.
Edukacyjny Zmieniacz, który NieDaSię zamienia w DaSię. Prezes stowarzyszenia Kierunek Edukacja. W roku 2018 włączona do grupy THE GLOBAL CHANGE LEADER. Ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w projektach polskich i międzynarodowych. Dyrektor Szkoły Podstawowej, w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, która w 2016 r. została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools. Założycielka sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa społecznego w środowisku defaworyzowanym. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji. Stworzyła autorską szkołę publiczną, do której przyjeżdżają ludzie z całej Polski, by zobaczyć, uczyć się i uwierzyć, że można. Wielokrotne wprowadzanie zmian dało jej doświadczenie i pozwoliło wypracować model działania, według którego prowadzi zespół poprzez zmianę do nowych rozwiązań. Inicjatorka ogólnopolskiego projektu Wiosna Edukacji.
Dr Małgorzata Chojak
Neuropedagog, twórca koncepcji diagnozy neuropedagogicznej.
Pracownik naukowy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uczestnik wielu szkoleń z zakresu neuropsychologii oraz metod obrazowania mózgu, autorka licznych publikacji, dotyczących neuronalnych uwarunkowań efektywnej edukacji oraz wpływu mediów na rozwój dzieci, współpracuje m.in. z Uniwersytetem Warszawskim oraz Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.
Katarzyna Cieciura
Dyrektor SP im. Celiny Borzęckiej w Krakowie, prowadzi Małopolski Klub Budzących się Szkół.
Przez kilka lat była związana ze szkołą waldorfską, która pchnęła ją do zmiany myślenia o systemie edukacji. Zdobyła doświadczenie na praktykach zagranicznych oraz jako dyrektor eksperymentalnej szkoły. Od ośmiu lat tworzy szkołę od podstaw, pełniąc w niej rolę dyrektora i nauczyciela. Dzięki niezwykłym ludziom udało jej się stworzyć miejsce oparte na relacjach i wzajemnym szacunku. Przekonała się, że szkoła to nie budynek, ale ludzie, którzy ją tworzą. Poszukując najskuteczniejszych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych opracowała autorską metodę pracy „Pociąg do wiedzy”, którą próbuje wdrożyć na wszystkich poziomach edukacji. Wciąż szuka, eksperymentuje, zmienia i tworzy na nowo. Od dwóch lat działa w ruchu Budzących Się Szkół, utwierdzając się w przekonaniu, że obrany wiele lat temu kierunek myślenia jest słuszny i należy zarażać nim innych.
Eryk Ołtarzewski
Pedagog, socjoterapeuta, trener uważności.
Prowadzi treningi uważności dla osób dorosłych od 2013 r. w organizacji The Mind Institute, tworzy programy uważności dla dzieci i młodzieży. Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie (2001), Uniwersytet Warszawski - Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego (2009 r.). Od 2013 r. kształci się w prowadzeniu treningu uważności w projekcie Mindfulness Association Polska. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz treningi uważności dla dzieci. Współpracuje w tej dziedzinie z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie i Poznaniu oraz z wydawnictwem Forum Media Polska.