Zapisz się w niższej cenie!
Oferta obowiązuje tylko do 8 marca » po tym terminie ceny wzrosną!
CERTYFIKOWANA
24 marca 2023
 

Neuroróżnorodność, self-learning, uczeń w kryzysie psychicznym jako kluczowe wyzwania w pracy dydaktycznej

 
#konferencjaneurodydaktyczna
Konferencja online
+ 7 dni dostępu do nagrania
Do rozpoczęcia konferencji pozostało:
 

Tylko podczas tegorocznej edycji!

Poświęcamy całą tegoroczną edycję neurorozwiązaniom, które odpowiadają na kluczowe wyzwania w pracy z uczniami, związanymi z niewykorzystaniem potencjału neuroróżnorodności, kryzysem psychicznym uczniów, brakiem umiejętności krytycznego myślenia i samodzielnego uczenia się.

Nowości w tegorocznej edycji!

 
 
Panel specjalny
 • + 4 ścieżki tematyczne
 • + 2 warsztaty do wyboru!
KONKURSY

z atrakcyjnymi nagrodami

Premiera wydawnicza!

eNeurodziennik dla każdego uczestnika!

Panel psychologiczny

pod patronatem czasopisma

Neurobooki

„Uczeń nieuronietypowy w szkole” i „Nauka krytycznego myślenia” w prezencie!

Sesje Q&A

z najlepszymi ekspertami - praktykami

 

TOP TEMATY

 
Neuroróżnorodność jako niewykorzystany potencjał
- jak stworzyć przyjazne warunki rozwojowe dla uczniów z SPE? Wsparcie dzieci z ADHD, dysleksją oraz dyskalkulią podczas procesu nauczania i życia w szkolnej społeczności.
Uczeń w kryzysie psychicznym
- jak wykorzystać wiedzę o mózgu ucznia podczas pracy z dzieckiem, aby zadbać o jego zdrowie psychiczne? Jak pracować z dziećmi w sytuacjach stresowych, z uczniami z depresją lub doświadczonych lękiem i traumą? Jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz uczyć akceptacji?
Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w erze fake newsów
- z jakich narzędzi korzystać podczas nauki krytycznego myślenia, by w sposób racjonalny i uporządkowany filtrować informacje pozyskiwane w sieci?
 

Prelegenci Poznaj naszych ekspertów

 
 
prof. Marek
Kaczmarzyk
Biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia oraz podręczników i programów szkolnych. Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania.
Więcej
Michalina
Ignaciuk
Pedagog, terapeuta pedagogiczny i diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku. Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
Więcej
dr Marlena
Stradomska
Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca akademicki, kierownik placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie, trener, terapeuta w trakcie 4-letniego kursu w nurcie integratywnym (aktualnie na 3 roku).
Więcej
Olga
Woj
Nurodydaktyczka, trenerka kadry pedagogicznej i autorka szkoleń z efektywnych narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, trenerów, pedagogów i lektorów.
Więcej
dr Dawid
Myśliwiec
Doktor nauk chemicznych, polski twórca internetowy i założyciel dwóch kanałów popularnonaukowych w serwisie YouTube – Uwaga! Naukowy Bełkot i Wyłącznie Naukowy Bełkot.
Więcej
Grażyna
Redlisiak
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, magister pedagogiki specjalnej (specjalność: pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją), psychoterapeutka i doradca systemowy w procesie certyfikacji.
Więcej
Agnieszka
Jankowiak-Maik
Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, tutorka, trenerka, publicystka oraz aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako Babka od histy. Autorka książki “Historia, której nie było”.
Więcej

Program Konferencji 24 marca 2023 r., godz. 9:00-15:30

 
 
PANEL SPECJALNY

Zmiany rozwojowe w mózgu nastolatka a wyzwania współczesnej edukacji - jak odnaleźć się w dzisiejszej szkole i być wsparciem dla uczniów?

*wystąpienie prof. Marka Kaczmarzyka wyłącznie live

prof. Marek Kaczmarzyk - biolog, neurodydaktyk, nauczyciel
PANEL 1

Self-learning, czyli jak wspierać uczniów w rozwijaniu samodzielności i umiejętności w zarządzaniu czasem przeznaczonym na naukę

- sprawdzone techniki zapamiętywania oparte na wiedzy o mózgu oraz praktyczne sposoby na efektywne uczenie się w szkole i w domu.
Olga Woj - neurodydaktyczka, trenerka kadry pedagogicznej i autorka szkoleń z efektywnych narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, trenerów, pedagogów i lektorów
W tej części omówimy techniki, dzięki którym nauczysz uczniów samodzielnego przygotowania materiałów, dowiesz się jak wykorzystać wiedzę na temat pamięci i zapamiętywania oraz jak pomóc dzieciom w koncentracji NEURO TECHNIKI: Jak odchodzić od stosowania gotowych środków dydaktycznych? Techniki samodzielnego przygotowywania materiałów edukacyjnych, które odciążą nauczyciela.
 • NEURONEWSY: Jak w praktyce indywidualizować proces nauczania? Prawa pamięci, czyli pierwszy krok do efektywnej nauki.
 • CASE STUDY: Wzmacnianie pamięci u dzieci i młodzieży. Naucz się stosować mnemotechniki i angażujące przerywniki podczas lekcji
 • SESJA Q&A dedykowana konkretnym przypadkom
 
PREMIERA WYDAWNICZA!
Po tym panelu każdy uczestnik konferencji otrzyma premierowy e-Neurodziennik, który ułatwi wprowadzania dobrych neuronawyków do codziennego planu dnia – przydatnych zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.
 
PANEL 2

Uczeń w kryzysie psychicznym a zdolność do przyswajania wiedzy

– jak pomóc uczniom stworzyć przestrzeń do efektywnej nauki z wyłączeniem stresu, w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania
Panel pod patronatem:
dr n. społ. Marlena Stradomska - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
W tej części wyjaśnimy, jak funkcjonuje mózg dziecka będącego w kryzysie psychicznym i wskażemy, jak powinny wyglądać działania pomocowe dopasowane do konkretnego problemu, z którym zmaga się uczeń.
 • NEURONEWSY: Czy dziecko może doświadczyć wypalenia? Co może zrobić nauczyciel w sytuacji, kiedy dziecko uczy się pod dużą presją i w ciągłym stresie?
 • CASE STYDY: Nauczanie z wyłączeniem stresu. Skuteczne metody neurodydaktyczne, dzięki którym zniwelujemy problem nadmiernego stresu podczas lekcji.
 • CASE STUDY: Nastolatek z depresją w Twojej klasie. Co dzieje się z mózgiem dziecka z depresją i jak wpływa to na wyniki w nauce?
 • CASE STUDY: Poczucie bezpieczeństwa w szkole. Jak zapewnić dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym przestrzeń, w której wszyscy będą się czuć komfortowo i bezpiecznie? Jak wspierać w nauce dzieci lękowe, doświadczone traumą?
 • SESJA Q&A dedykowana konkretnym przypadkom
 
WSPARCIE W KRYZYSIE
Po tym panelu każdy z uczestników konferencji otrzyma pakiet wydań czasopism Charaktery i Psychologia w praktyce!
 
PANEL 3

Neuroróżnorodność jako niewykorzystany potencjał, czyli metody wspierania dzieci neuronietypowych w szkole

Michalina Ignaciuk - pedagog, terapeuta pedagogiczny i diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku, finalistka I edycji konkursu “Nauczyciel Jutr@ 2021”
W tej części skupimy się na praktycznym ujęciu zagadnienia neuroróżnorodności w klasie szkolnej jako przestrzeni dla wszystkich uczniów - z ADHD, z dysleksją czy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zwrócimy uwagę na kwestię wtórnych zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych i dostosowań w kontekście sprawdzania wiedzy i oceniania.
 • NEUROTECHNIKI: Neuroróżnorodność w klasie – jak pracować z uczniami z ADHD i z dysleksją w klasie? Sprawdzone metody pracy i techniki nauczania.
 • NEURONEWSY: Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne u dzieci i młodzieży z dysleksją – na czym polegają i jak wspierać uczniów w ich przezwyciężaniu?
 • CASE STUDY: System oceniania oraz alternatywne sposoby na sprawdzanie wiedzy - jak budować zrozumienie wśród rówieśników w związku z różnym ocenianiem w klasie? W jaki inny sposób (niż sprawdziany) sprawdzać wiedzę i umiejętności?
 • SESJA Q&A dedykowana konkretnym przypadkom
 
NEUROBOOK Nr 1
Po tym panelu każdy z uczestników konferencji otrzyma pomoc dydaktyczną „Uczeń neuronietypowy w szkole”
 
PANEL 4

Nauka krytycznego myślenia jako kluczowa kompetencja jutra dzieci i młodzieży

- jak nauczyciel może wspierać u uczniów rozwój umiejętności filtrowania e-treści i odsiewania fake newsów?
dr Dawid Myśliwiec – chemik, edukator, prowadzi popularnonaukowy kanał na YouTube Uwaga! Naukowy Bełkot
W tej części zwrócimy uwagę na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w odniesieniu do pozyskiwania informacji oraz uczenia się z Internetu. Pokażemy na jakie problemy są narażeni odbiorcy mediów oraz jak nauczyć siebie i swoich podopiecznych odnaleźć się w erze fake newsów.
 • NEURONEWSY: Poskromić algorytmy. Jak uniknąć cyberpułapek i świadomie korzystać z Internetu w celu pozyskiwania informacji?
 • CASE STUDY: Jak zrobić dobry i rzetelny research? Jak nauczać na lekcjach filtrowania e-treści w erze fake newsów i teorii spiskowych?
 • SESJA Q&A dedykowana konkretnym przypadkom
 
NEUROBOOK Nr 2
Po tym panelu każdy z uczestników konferencji otrzyma pomoc dydaktyczną „Nauka krytycznego myślenia. Scenariusze do zajęć”
 

Program warsztatów pokonferencyjnych 24 marca 2023 r., godz. 16:00-18:00

 
Grażyna Redlisiak
- pedagog specjalny, psychoterapeuta i doradca systemowy w trakcie certyfikacji, trenerka i konsultantka, autorka programów profilaktyczno-terapeutycznych, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli
WARSZTAT PRACY NR 1

Gimnastyka neuronalna na lekcjach– czyli jak uczyć zgodnie z neuropotrzebami uczniów?

Podczas warsztatów poznamy sprawdzone techniki na sensoryczne wspieranie procesu nauczania i na sobie przećwiczymy techniki poprawiające koncentrację, wyciszające oraz pobudzające.

 • CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA nr 1: Ćwiczenia wpływające na redukcję stresu
 • CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA nr 2: Jak pracować z przebodźcowanymi dziećmi? Zabawy i praktyki relaksacyjne, dzięki którym skutecznie wyciszysz uczniów
 • CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA nr 3: Aktywności integrujące pracę mózgu, czyli sposób na lepsze samopoczucie i polepszenie pamięci
Agnieszka Jankowiak-Maik
- znana jako Babka od histy, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, aktywistka edukacyjna
WARSZTAT PRACY NR 2

Jak zaangażować i zmotywować ucznia do pracy na lekcji – top 10 neuronarzędzi na budowanie przyjaznej komunikacji i efektywną naukę

W czasie 2-godzinnego warsztatu skupimy się na sposobach na zmotywowanie ucznia do pracy i budowaniu dobrej relacji na linii nastolatek-dorosły w oparciu o wiedzę na temat funkcjonowania mózgu nastolatka. Omówimy neuronarzędzia, które pomogą stworzyć atmosferę zaangażowania na lekcjach oraz pokażemy dobre praktyki komunikacyjne, aby uczniowie chcieli słuchać i rozmawiać.

 • Jakie formy może przybierać konflikt pokoleniowy w szkole? Wpływ zmian społecznych i technologicznych na budowanie relacji uczeń-nauczyciel – mózg nastolatka vs. mózg osoby dorosłej
 • Jak mówić do uczniów, żeby chcieli nas słuchać i byli zaangażowani, czyli skuteczne rady, które wykorzystasz podczas prowadzenia lekcji - wpływ mowy i emocji na skuteczność przekazywania wiedzy
 • CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA nr 1: Budowanie dobrej relacji z nastolatkiem - sprawdzone techniki komunikacyjne oparte na neuronauce, które usprawnią i polepszą kontakt dziecka z dorosłym w obliczy różnic pokoleniowych oraz pozytywnie wpłyną na motywację ucznia i poprawią jakość uczenia się w klasie.
 • CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA nr 2: Współdziałanie i partnerstwo w murach szkolnych – jakie działania wprowadzić do swojej klasy, żeby stworzyć zgrany, zaangażowany zespół rówieśników, dla którego nauczyciel jest partnerem w procesie edukacji?

Zobacz zaproszenie od naszych prelegentów!

O tym będziemy mówić

 
 • Neuroróżnorodność jako niewykorzystany potencjał - jak na co dzień wspierać dzieci z ADHD oraz z dysleksją w procesie nauczania i życiu szkolnym?
 • Self-learning, czyli o braku samodzielności i umiejętności w samoregulacji procesu uczenia się - jak wykorzystać wiedzę o mózgu, aby wspierać uczniów w samodzielnej nauce w szkole i w domu?
 • Neuronauka w pracy z uczniem w kryzysie psychicznym – jak pomóc uczniom stworzyć przestrzeń do efektywnej nauki z wyłączeniem stresu, w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania.
 • Nauka krytycznego myślenia jako kluczowa kompetencja jutra dzieci i młodzieży - jak neurodydaktyka może wspierać rozwój umiejętności filtrowania e-treści i odsiewania fake newsów?
STREFA KONKURSÓW Z NAGRODAMI!
Podczas trwania konferencji do wygrania atrakcyjne pomoce dydaktyczne przydatne w codziennej pracy, m.in.:
 
1 x BON
 

na dostęp do kursu online „Uczeń doświadczający lęku i traumy – skuteczne metody udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i techniki pracy w obszarach problemowych”

2 x KSIĄŻKA
 

„Strefa napięć” Marka Kaczmarzyka z autografem!

3 x BON
 

na pakiet 15 pobrań e-booków z księgarni edukacyjno-terapeutycznej Literka.pl

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca promocji pozostało:
 
Cena zmienia się 8 marca

Pula biletów jest ograniczona

Konferencja online
 • 7 dniowy dostęp do nagrania
399,00 zł 649,00 zł
490,77 zł brutto
 
Konferencja online + WYBRANY WARSZTAT
 • 7 dniowy dostęp do nagrania
 • Udział w specjalistycznych warsztatach
549,00 zł 799,00 zł
675,27 zł brutto
 

Masz już bilet na Konferencję,
ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli na wszystkich etapach nauczania szkolnego, wychowawców, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów szkolnych. Zapraszamy również wszystkie osoby zawodowo związane ze szkolnictwem, poszukujące ciekawych rozwiązań i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami – czeka na Was wiele inspiracji do natychmiastowego wdrożenia w klasie.

Patronat

 
 

Co o Konferencji mówią osoby z branżyOto kilka opinii na temat ostatniego wydarzenia