Program.
1. Neurodydaktyka – fakty i mity
 • Jak wdrożenie neurodydaktyki przekłada się na wyniki w nauce – analiza skuteczności edukacji na przykładzie szkół, które wprowadziły u siebie nauczanie przyjazne mózgowi.
 • Czy kinezjologia edukacyjna rzeczywiście działa? – korzyści i zarzuty stawiane metodzie Dennisona. 
 • Nowe technologie a neurodydaktyka – najnowsze wyniki badań nad znaczeniem stymulacji ręki w procesie nauczania.
2. Panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli, którzy wdrożyli neurodydaktykę na swoich lekcjach

Gdy brakuje pieniędzy, a programy nauczania są przeładowane – jak można zmienić edukację w codziennych realiach szkolnych

 • Praca nauczycieli z uczniami z wykorzystaniem koncepcji inteligencji wielorakiej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Konarach
 • Jak Zespół Szkół w Radowie Małym łączy tematy z kilku przedmiotów w jeden warsztat
3. Neurodydaktyka – jak w praktyce wdrożyć ją na lekcjach
 • Co hamuje, a co wspiera proces nauki – jak planować zajęcia i dobierać materiał dydaktyczny z wykorzystaniem osiągnięć neurodydaktyki.
 • Rola emocji w neurodydaktyce – kiedy pomagają, a w czym przeszkadzają. Jak je umiejętnie wykorzystywać podczas zajęć, by lekcja pozostała na długo w pamięci.
 • Jak stymulować motywację uczniów i budować pozytywną atmosferę na lekcji, by uczniowie uwierzyli we własne możliwości.
 • Jak rozwijać kreatywność w warunkach szkolnych – symulacje ćwiczeń z wykorzystaniem skutecznych metod aktywizujących.
 • Nauczanie polisensoryczne – sprawdzony patent na zwiększenie zaangażowania w zajęcia.
4. Stymulowanie pamięci z zastosowaniem neurologicznych mechanizmów
 • Ćwiczenie pamięci a różnorodność i zmiana – jak selekcjonować i dobierać materiał dydaktyczny, by ułatwić  jego szybkie zapamiętanie.
 • Mindfulness w szkolnej ławce – na czym polega trening uważności i jak  go wykorzystać na lekcji do kształtowania inteligencji emocjonalnej i niwelowania stresu.
 • Praktyczne narzędzia do wspierania uczenia się: mapa myśli, mnemotechniki i sketchnoting.
Warsztaty z myślenia wizualnego

Jak zastąpić tradycyjną notatkę z lekcji sketchnotką – inspirujący instruktaż w 5 krokach

Podczas warsztatu nauczysz się, jak przenosić pozyskane informacje do postaci wizualnej, by uczniowie jak najwięcej zapamiętali z lekcji.