Program.
1. Dlaczego uczenie się we współczesnej szkole jest mało efektywne – najnowsze wyniki badań nad mózgiem
 • Jak wykorzystać na lekcji najnowsze odkrycia naukowców, jak pracuje mózg: rola układu limbicznego, ciała migdałowatego i komórek glejowych w procesie uczenia się i zapamiętywania.
 • Jakie powszechne błędy popełniają nauczyciele w trakcie realizacji lekcji, które, według najnowszych osiągnięć neurodydaktyki, hamują proces uczenia się.
 • Czym są neurony lustrzane i dlaczego są one tak ważne w procesie uczenia się.
 • W jaki sposób stymulacja ręki wpływa na rozwój mózgu – prezentacja najnowszych wyników badań.
2. Jak zwiększyć efektywność nauczania na lekcji z wykorzystaniem neurobiologicznych mechanizmów
 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną w szkole, która będzie sprzyjać efektywniejszemu uczeniu się i nauczaniu?
 • Neurodydaktyczna perspektywa zwiększania efektywności nauczania i uczenia się w szkole. Lekcja jako aktywizująca czasoprzestrzeń samodzielnego poszukiwania rozwiązań.
 • W stronę metod pracy wpływających na wzrost emocjonalnego zaangażowania uczniów.
 • Sprawdzone sposoby na zwiększenie trwałości zapamiętywanych treści.
3. Jak pracować z tekstem i tworzyć notatki z lekcji z zastosowaniem osiągnięć neurodydaktyki
 • Dlaczego współczesne podręczniki nie sprzyjają nauce głębokiego przetwarzania informacji.
 • Wyszukiwanie informacji, ich kategoryzowanie i nadawanie hierarchii – jak uczyć pracy z tekstem, by uczniowie jak najwięcej zapamiętali z lekcji.
 • Metody graficznego zapisu, które przekładają się na skuteczne aktywizowanie uczniów – drzewko decyzyjne, mapa mentalna, rybi szkielet.
4. Jak techniki neurodydaktyczne funkcjonują w rzeczywistości szkolnej - analiza case study
 • Jak w SP Cogito w Płocku udało się wdrożyć efektywny program nauczania z wykorzystaniem metod aktywizujących mózg jako wiodący tryb pracy.
 • Jakie narzędzia motywacyjne przynoszą dobre rezultaty w pracy nad wysoką inteligencją emocjonalną uczniów w SP nr 81 w Łodzi - pierwszej w Polsce publicznej budzącej się szkoły.
Warsztaty kreatywności (jeden do wyboru)
Dzięki warsztatowej formule konferencji będziesz mieć niepowtarzalną okazję przećwiczyć proponowane przez specjalistów rozwiązania w praktyce i podzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnikami.
 
 • Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, stosując neurodydaktyczne mechanizmy na przedmiotach humanistycznych – atrakcyjne pomysły na wykorzystanie gry terenowej do pracy nad tekstem źródłowym.
 • Jak wdrożyć techniki neurodydaktyczne na przedmiotach ścisłych: inspiracje wykorzystujące elementy grywalizacji podczas lekcji.